Bulgaristan Vatandaşı Nasıl Olunur?

Bulgar Vatandaşı Nasıl Olunur?

Bulgar Vatandaşlık Kanununda belirtilen usullere göre belirli şartları sağlayan kişiler vatandaşlık için başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlık için yapılan başvurular Bulgaristan Adalet Bakanlığına bağlı olan Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce takip edilir.

Kişilerin Bulgar vatandaşlığı için hak iddia etmeleri için kökeninin Bulgar soyundan geldiğini kanıtlaması, Bulgar vatandaşı ile evlilik yaparak gerekli şartları yerine getirmesi, Bulgar vatandaşı anne ya da babaya sahip olması, ilgili ülkede vatandaş olabilmek için yasal ikamet süresini doldurması, ülkeye belli bir oranda yatırım yapması ya da ülkeye hatırı sayılır bir katkıda bulunması (ihracatçılar, sanatçılar, sporcular, bilim insanları vb.) gerekir. Bunlara ek olarak göç eden/göçmen statüsünde olması, önceden Bulgar vatandaşlığı olup sonradan vatandaşlıktan çıkarılması gibi durumlar sayılabilir. Sayfamızın devamında yukarıda sayılan durumları tek tek açıklamaya çalışalım.

-Kişinin Bulgar soylu olması dolayısıyla vatandaşlık başvuru yapabilmesi için Bulgar etnik kökene sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. Böyle bir kanıt sunulduğu takdirde ülkede geçirilmesi gereken yasal ikamet süresi ve dil sınavı şartı aranmamaktadır.

-Yatırım yolu ile vatandaşlık başvuru yapılabilmesi için ise yasalarla belirlenen miktarda ülkeye yatırım yapma koşulu aranır. 512 bin Euro devlet tahvil bonosu alındığında, yatırımcı sertifikası ile diğer gerekli belgeler temin edilerek süresiz oturma izni alınabilmektedir. Süresiz oturum izninin 5. yılında ise kişi vatandaşlığa başvuru hakkı kazanabilir.

-Eski Bulgar göçmenlerinin bazılarının vatandaşlığı hala korunurken bazıları vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Örneğin 1989 yılı ve sonrasında Türkiye’ye göç eden kişilerin vatandaşlıkları hala korunmaktadır. Dolayısıyla 3 ay gibi kısa bir sürede pasaport ve liçna karta çıkarma işlemleri tamamlanabilir. Ancak 1938, 1951, 1968 ve 1978 göçmenleri için vatandaşlık kazanımı bu kadar kısa sürede tamamlanmayabilir. Ancak bunun kararının verilebilmesi için eski göçmenlerin Bulgaristan Adalet Bakanlığından vatandaşlık sorgulamasının yapılması gerekir. Çıkan sonuç, kişinin vatandaşlığı hakkında kesin yargıya ulaştıracaktır.

-Yapılan vatandaşlık tespit işlemi sonucunda göçmen kişinin vatandaşlığının hala korunduğu ortaya çıkarsa kısa yoldan vatandaşlık işlemlerini tamamlayabilir. 3-4 ay gibi bir sürede pasaport ve liçna kart için başvuru yapılarak kimlik belgelerinin düzenlenmesi talep edebilir. Bunun için öncelikle Bulgaristan nüfus ve adres kaydı yapılmalı ardından kimlik belgelerinin düzenlenmesi için başvuruda bulunulması gerekir. Gerekli fotoğraf, parmak izi işlemleri tamamlanır,  pasaport ve liçna kartı belirtilen tarihte teslim alınır.

-Bulgaristan vatandaşlık sorgulaması sonucunda kişinin vatandaşlığı yoktur sonucu çıkmışsa uzun yoldan vatandaşlık iade süreci başlar. Bu durumda göçmen kişi d vize (oturum vizesi) alarak ilgili ülkede ikamet süresini doldurur. Gerekli evraklar tamamlandığında Türkiye’deki Bulgaristan Konsolosluklarına d vize için başvuru yapılır ve sonuçlandığında ülkeye giderek oturum kartına başvurur. Süresiz oturma izninin 3. yılında ise artık kişi vatandaşlığa başvurma hakkı kazanır.

-Göçmen statüsündeki vatandaşların da çocukları da bu hakka sahiptir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta ebeveynlerinin kaç yılında Türkiye’ye geldiklerini gösteren evrakların ellerinde bulunmasıdır. (isim denklik belgesi, tabiiyet beyannamesi, muhacir belgesi gibi) Göç etmiş anne ya da baba  hayatta ya da vefat etmiş olabilir. Bu durumda hayatta ya da vefat etmiş kişilerin hala Bulgar vatandaşlıklarının korunup korunmadığı sadece yapılan vatandaşlık sorgulama tespitinden sonra ortaya çıkar.

Bulgaristan vatandaşı nasıl olur sorularına yönelik olarak şunu söyleyebiliriz; Bulgaristan vatandaşlığı tek bir kuşaktan diğerine aktarılır. Yani bu aktarım için aradaki dikey sıralamanın bozulmaması gerekir. Bir kişi sadece anne ya da babasından Bulgar vatandaşlığı alabilir. Eğer göçmen statüsündeki kişiler vatandaşlıklarını kaybederek vefat etmişlerse alt soyları yanı çocukları vatandaşlık için herhangi bir hak talep edemez.

Vatandaşlık sorgulamasının yapılması için göç eden kişinin hayatta olup olmaması önemli değildir. Vefat eden bir göçmenin de vatandaşlık sorgulaması yapılabilir ve çıkan sonuca göre çocukları kendi vatandaşlıkları için işlemleri başlatabilir. Ancak söylenildiği gibi bunun olması için göç etmiş kişi, Bulgar vatandaşı olarak vefat etmiş olmalıdır. Anne ya da babası göçmen olarak ve vatandaşlıkları korunarak vefat etmiş kişilerin başvuruları için ikamet ve dil şartı aranmamaktadır.

-İstisnai olarak Bulgar vatandaşlığı kazanmak için ise kişinin ilgili ülkeye büyük ölçüde fayda sağlamış olması gerekir. Yüksek meblağlarda ülkeye ihracat yapan kişiler, sporcular, bilim insanları, akademisyenler ve sanatçılar bu şekilde vatandaşlık kazanabilir. Bulgaristan’da bulunan herhangi bir bakanın ya da müsteşarın teklifi ile bu kişiler için vatandaşlık başvuru işlemleri başlatılabilir.

Vatandaşlık başvuruları için kişilerin,

  • Bir suçtan hüküm giymemiş olması,
  • İlgili ülkede geçimini sağlayacak bir işe sahip olunması,
  • Bulgar diline hakim olduğunu gösteren belgeye sahip olunması (her başvuru için aranmaz)
  • Reşit olması (reşit olmayan çocukların başvuru için anne ya da babasının Bulgar vatandaşlığı olması gerekir.)

-Anne ya da baba Bulgar vatandaşı ise çocukların da vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Türkiye’de ikamet eden çifte vatandaşlar, çocukları için pasaport ve liçna kart başvurularını Türkiye’de bulunan Bulgar diplomatik temsilciliklerinden yapabilirler. Pasaport ve liçna kart başvurusu için bir diğer seçenek ise ilgili ülkeye giderek orada işlemleri tamamlamaktır.