1951 Göçmenlerine Vatandaşlık

1951 Göçmenlerine Vatandaşlık

Vatandaşlık Danışma Hattı

 İstanbul  0212 970 05 33 
 Ankara 0312 970 05 33
 İzmir 0232 970 05 33
 Edirne 0850 640 15 33

1949- 1951 Bulgaristan Göçmenlerinin Vatandaşlık Hakkı 

Türk ve Bulgar hükümetleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 1949-1951 yılında Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Bulgar göçmenlerinin vatandaşlık hakkı arama mücadeleleri geldikleri yıl başlamıştır. Göç edenlerin yasal haklarını arama çalışmaları sonuç vermiş ve 1949-1951 Bulgar göçmenlerinin vatandaşlık talepleri, Bulgaristan devleti tarafından incelenerek sonuca bağlanmıştır. 
1949-1951 tarihlerde Bulgaristan’dan göç eden ve vatandaşlık almak isteyen kişiler için izlenecek yol vatandaşlığını kaybedenler için (uzun süreli prosedür) ve kaybetmeyenler için (kısa süreli prosedür) olarak ikiye ayrılır. Kişinin hangi prosedürü takip edeceğini bilmesi için öncelikle Bulgaristan Adalet Bakanlığı’ndan vatandaş olup olmadığını sorgulatması gerekmektedir.

Bulgaristan Vatandaşlık Sorgulama 

Bulgaristan vatandaşlığı için nasıl bir prosedür (uzun/ kısa) izlenmesi gerektiğini belirleyecek olan kişinin Bulgar vatandaşlığından çıkartılıp çıkartılmamış olması. Bunu öğrenmek için ‘İsim Denklik Belgesi’, ‘ Doğum Belgesi’ ‘Tabiiyet Belgesi’ ve ‘Muhacir Belgesi’ni tamamlayan kişi Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na başvurarak vatandaşlık sorgulatması yaptırabiliyor. Kişi sağ ya da vefat etmiş olan anne veya babasıyla ilgili vatandaşlık sorgulatması yaptırmak istiyorsa bunu ancak vekâlet alarak yapabilir. Vatandaşlık başvurusu için sunulacak belgelerin hepsinin Bulgarcaya tercüme edilmesi ve onaylanması gerekiyor. 
Vatandaşlık tespiti için gerekli evraklar 
Bulgar vatandaşı olup olmadığını sorgulatmak isteyen kişi, Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na başvuru yapmadan önce şu evrakları hazırlamalıdır. 
1. Bulgaristan Vatandaşlık Hakkı Tespit Bilgi Formu 
2. TC Pasaport Fotokopisi 
3. 2 adet fotoğraf
4. Ankara İçişleri Bakanlığı Göçmen Bürosundan alınacak olan İsim Denklik Belgesi ( Apostilli olacak) 
5. Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Apostilli)
6. Noter onaylı Evlilik Belgesi (Apostilli)
7. Noter onaylı Vekâletname
8. Varsa Bulgaristan’da yaşadığı döneme ait tüm belgeler 
NOT: Türkiye’den alınan belgelerin Bulgaristan’da geçerli olması için TC Valilik ve Kaymakamlık onaylı olması gerekiyor. 
Adalet Bakanlığı bu belgeler doğrultusunda yaptığı araştırma sonucu kişiyle ilgili “Bulgaristan vatandaşı değildir”, “Bulgaristan vatandaşlığından çıkarılmıştır”, “Bulgaristan vatandaşıdır”, “Şu emir ile Bulgaristan vatandaşı olmuştur” şeklinde cevap verir. 
Eğer cevap “Bulgar Vatandaşıdır” şeklinde çıkarsa kişi kısa süreli prosedür işlemlerini başlatarak Bulgaristan vatandaşlığına başvurabilir. Kişi başvurusunu yapmadan önce Bulgaristan’da yaşadığını kanıtlayan belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgeler şunlar; 
1. En üst soya ait nüfus kayıt örneği 
2. Noter onaylı doğum belgesi
3. İsim denklik belgesi
4. Bulgarca yazılmış öz geçmiş
5. Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Bulgarca bildiğini gösteren noter tasdikli belge
6. Adli Sicil Kaydı
7. Sağlık raporları
8. Seyahat sağlık sigortası
9. Fotoğraf
10. Evlatlık olanlar için ebeveynlerinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösterir belge
11. Bulgaristan’da açılmış banka hesabına ait hesap özeti.
Tüm bu belgeleri tamamlayan kişi 1949-1951 yılında hangi ilden göç ettiyse vatandaşlık başvurusunu o ilde yapmalıdır. 
1949- 1951 tarihleri arasında göç edenlerin ebeveynleri vefat etmiş olsa bile Adalet Bakanlığı’ndan yapılan sorgulamada “Bulgaristan vatandaşıdır” cevabı alınırsa gerekli evrakları hazırlaması durumunda anne ve babası üzerinden vatandaşlık hakkı alabilirler. 

Bulgaristan Vatandaşlığından Çıkartılanların Başvuru Hakkı

Eğer kişi Bulgaristan Adalet Bakanlığı’ndan vatandaş olup olmadığını sorgulattığında “Bulgaristan vatandaşlığından çıkarılmıştır” cevabı alırsa vatandaşlığa başvuru hakkı bulunuyor. Ama bunun için uzun süreli prosedürü takip etmesi gerekiyor. Bu da vatandaşlık başvurusu yapmadan önce Türkiye’deki Bulgaristan diplomatik temsilciliklerine başvurarak Oturum İzni (D Vize) alması anlamına geliyor. D vizesini alan kişi Bulgaristan’da doğup büyüdüğü şehre giderek süresiz oturum kartı için müracaat yapar. Bulgaristan’da 5 yıl sürekli oturum izni alan kişi 3 yılın sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. 3 yıllık bekleme süresi boyunca kişinin her yıl 1 gün için Bulgaristan veya Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir ülkeye gitmesi gerekiyor. Yaklaşık iki (2) yıllık değerlendirme sürecinin sonunda ise Bulgaristan vatandaşlığı alabiliyorlar. 
Kişinin ‘Oturum İzni’ (D Vize) alabilmesi için bazı evrakları tamamlaması gerekmektedir. 
1. Bulgaristan Adalet Bakanlığı’ndan Bulgaristan vatandaşı olmadığına dair belge. 
2. Bulgarca yazılmış dilekçe örneği
3. 2 adet biometrik fotoğraf 
4. En az 5 yıl geçerliliği olan Pasaport
5. Başvuran kişinin Bulgarca yazılmış ayrıntılı öz geçmişi
6. Noter Onaylı Doğum Belgesi ( Akta za Rajdane)
7. Göç etmeden önce yaşadığınız ilin belediyesi tarafından hangi antlaşmaya göre göç ettiğinizi açıklayan yazı. 
8. İsim Denklik Belgesi (Apostilli olacak) 
9. Adli Sicil Kaydı ( Apostilli ve Bulgarcaya tercüme edilmiş) 
10. Bulgar Savcılık makamından aleyhinde ceza davası açılmadığını gösterir tasdik belgesi.
11. Bulgar Heyet Sağlık Kurumu tarafından verilen sağlık raporu 
12. Bulgaristan’daki bir bankada adınıza açılmış banka hesabına ait belgeler
13. Mali durumunuzu gösteren belgeler ( İş sözleşmesi, vergi beyannamesi, sağlık primlerini gösteren belge)
14. Bulgaristan’da oturacağınıza dair Bulgar noterinden onaylı Taahhütname (Deklaratsia)
15. Bulgaristan’da yaşayacağınız eve ait kira kontratı ya da tapu belgesi
16. İstenilen vize türüne göre düzenlenmiş Seyahat Sağlık Sigortası 
Oturum izni aldıktan sonra vatandaşlık başvurusunda bulunanlardan yukarıdakilere ilaveten şu belgeler istenir. 
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’ndan alınan Bulgaristan’da “uzun süreli” veya “süresiz” oturma izni olduğunu gösterir tasdik belgesi. (Vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce “süreli” oturma izninin kesintiye uğramamış olması gerekir.)
Oturum izni (D Vize) için hazırlayacağınız evraklar bunlarla sınırlı olmayabilir. Bulgar yetkili makamları gerek gördükleri takdirde ek evraklar talep edebilir. Bu evrakların pek çoğunun Bulgarcaya çevrilmesi gerektiğini de unutmayın. 
Sizde Bulgaristan vatandaşlığı için Oturum İzni almak istiyor ve evraklarınızı nasıl hazırlayacağınızı bilmiyorsanız Hermes Consulting’e başvurabilirsiniz. Uzman ekibimize vekâletname verdiğiniz takdirde sizin adınıza evrak takibini yapıp, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebiliriz. 

İsim Denklik Belgesi Nasıl Alınır? 

Bulgaristan Vatandaşlığına başvurmak isteyenlerin hazırlaması gereken evrakların başında ‘İsim Denklik Belgesi’ geliyor. Bu belge, Bulgaristan’da ve Türkiye’de farklı isimlerde kayıtlı olan kişinin aynı kişi olduğunu ispatlamaya yarıyor. ‘İsim Denklik Belgesi’ sadece Nüfus Müdürlüğü tarafından verilir. Denklik belgesi almak isteyen kişi yerleşim yerinin bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’ne bizzat yapabilir. İsterlerse de vatandaşlık başvurusu ile ilgili danışmanlık veren firma yetkililerine vekâlet vererek bu belgelerini temin edebilirler. 
İsim denklik belgesi talep eden kişinin öncelikle Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ad ve soyadının MERNİS veri tabanında bulunup bulunmadığı sorgulanır. Eğer ismi sistemde varsa belgesi düzenlenir. 
Eğer veri tabanında kişinin adı soyadı yoksa vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi veya noter tasdikli pasaportunun Türkçe çevirisine göre ad ve soyadı bilgileri tamamlanır ve isim denklik belgesi çıkarılır. 

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Doğum Belgesi 

1949 öncesi, 1949-1951 yılları arasında ve nadiren de olsa, 1968 -1978 tarihleri arasında Bulgaristan’dan göçen vatandaşlarımız, başlattıkları işlemlerde en çok karşılaştıkları sorunların başında doğum tarihlerinin uyuşmaması oluyor. Yani kişinin Bulgaristan resmi kaynaklarındaki tarih ile Türkiye resmi kaynaklarındaki doğum tarihleri farklı olabiliyor. Bununda nedeni ilk kayıtlar sırasında verilen bilgilerin doğru olarak kaydedilmemesi, ya da formlara yanlış yazılması. Pek çok göçmenin doğum belgesinde yıl doğru olsa dahi gün ve ay olarak Bulgaristan’dan farklı olarak 1 Ocak ve 1 Temmuz, hatta gün ve ayı 00.00 şeklinde yazılmış. Bu sorunun giderilmesi için kişinin öncelikle Bulgaristan’a giderek apostilli doğum belgesi alması gerekiyor. 
Bu evrak Türkiye’deki yeminli bir tercüman tarafından tercüme edilir. Kişi bu belge ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘doğum tarihi değişikliği” ile ilgili dava açabilir. Mahkeme kararının ardından kişinin yeni doğum tarihi Nüfus Dairesi’ne bildirilir. Böylece kişinin doğum tarihi her iki ülkede de eşleşmiş olur. 
Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Muhacir Kağıdı 
Bulgaristan vatandaşlığı almak için hazırlanması gereken evraklardan diğer ikisi de “Muhacir Kağıdı” ve “Tabiiyet” Beyannamesi. Çünkü özellikle 1968 -1978 tarihleri arasında Türkiye’ye göç eden Bulgaristan göçmenlerinin nüfus bilgilerinde pek çok eksiklik olabiliyor. Muhacir Kâğıdı ve gerekirse Tabiiyet Beyannamesi’nin Bulgaristan’da kullanılabilmesi için bu belgelerin Bulgaristan’da, yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek yetkili resmi makamlar tarafından onaylanması gerekmektedir.
Bulgaristan Vatandaşlığı Almayla İlgili Sık Sorulan Sorular 
Bulgaristan doğumlu olan 80 yaşındaki babam 1948’de Türkiye’ye göç etti. Babam üzerinden vatandaşlık alabilir miyim? 
Babanızın Bulgaristan doğumlu olmasından yararlanabilir, siz de Bulgar vatandaşlığı alabilirsiniz. Öncelikle babanızın Bulgaristan vatandaşlık sorgulamasını yapması gerekiyor. Eğer Bulgar vatandaşı çıkarsa babanız 1 ayda vatandaş olabilir. Ondan sonra sizde babanızın üzerinden başvuruda bulunarak 3 ay veya 2-2,5 yıl içerisinde vatandaşlık hakkı kazanabilirsiniz. 
Babam vefat etmiş olsa bile yine vatandaş olabilir miyim?
Yukarıdaki cevap sizin içinde geçerli. Bulgaristan Adalet Bakanlığı’na babanızla ilgili “Bulgar vatandaşıdır” cevabı geldiği takdirde babanız vefat etmiş olsa bile Bulgaristan vatandaşı olma hakkı kazanırsınız. Sizde babanızın üzerinden başvuruda bulunarak 3 ay veya 2-2,5 yıl içerisinde vatandaşlık hakkı kazanabilirsiniz.