Bulgaristanda Temsilcilik Açma

Bulgaristanda Temsilcilik Açma

Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açmak İçin Gerekli Evraklar 

20.06.2017 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bulgaristan Yabancı Kanunu’ndaki değişliklerle Bulgaristan’da Ticari Temsilcilik Açma evraklarına yeni eklemeler yapıldı. 
Bu değişikliklere göre, ticari temsilciliğinin güncel kaydına dair Sertifika talebinde, kanunda getirilen koşulların yerine getirildiğine dair deliller sunulması gerekiyor. 
1. Yabancı Firmanın talepten önce en az 1 yıl aktif iktisadi faaliyetleri kanıtları: 
 Hizmet veren bankanın Referans Mektubu
 Önceki takvim yılına dair bilanço ve gelir-gider raporu ( Firma temsilcisinin noter tasdikli imzası, mührü olmalı. Bulgarcaya tercüme edilmeli) 
 Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan Beyanname 1 ( Önceki takvim yılına ait ekonomik göstergeleri ve mali sonuçları gösteren veriler. Bulgarca tercümeli, noter tasdikli ve mühürlü) 
 Yabancı Firma temsilcisinin noter tasdikli İmza Beyannamesi 2 (Bulgaristan'da temsilci olacak kişinin Bulgaristan'da kullanacağı imzasını beyan ettiği belge) 

 Temsilciliğe atanan kişi hakkında Vekâletname ( Temsilciliğe atanan kişinin sahip olacağı hak ve hükümlülükler Noter onaylı olarak belgelenmeli)

2. Yabancı firmanın vergi borcu olmadığına dair belgelerin kanıtları: 
 İlgili mevzuata uygun olarak yabancı firmanın bulunduğu ilin Vergi Dairesinden alınan Temiz Vergi Borcu Belgesi (Apostilli- Bulgarca Tercüme edilmiş) 
3. Ticari temsilciliğin planlanmış faaliyet belgelerinin kanıtları: 
 Ticari temsilciliğin açılma nedeni, amacı ve görevlerini içeren yazı ( Firma yetkili temsilcisinin noter tasdikli imzası ve mührü olmalı. Bulgarcaya tercüme edilmeli) 
 Noter Onaylı Kararname ( Ticari temsilcilik için kimin atanacağı noter onaylı olarak belirlenecek. Tayin edilen kişilerin niye gerekli oldukları belgelerle kanıtlanacak. Noter tasdikli imzalı ve mühürlü) 
 Ticari firmanın bulunduğu adres için en az 1 yıldan az olmayacak Kira Kontratı ya da Tapu Belgesi 
4. Temsilciliğin Kuruluş Kararı(СЪДЕБНО РЕШЕНИE) 
5. Temsilciliğin son 3 ay içinde alınmış Ticaret Odası Kaydı (СЕРТИФИКАТ)
6. Ticari Sicil Gazetesi (Temsilciliğin kurulduğu tarihten itibaren alınan tüm kararları içermelidir.)
7. Bulgaristan’da ikamet ettiğiniz yere ait Kira Kontratı (Noter tasdikli)
8. Bulgaristan’da açacağınız Banka hesabına ait Hesap Dökümü
9. Aile bağlarınızı belgeleyen tam vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden alınır)
10. Pasaport (Türkiye’ye dönüş tarihinizden itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.)
11. Biometrik fotoğraf 
12. Hermes Vize Takip Formu/ Vize Başvuru Formu 
13. Temsilcilik Açma işlemlerinizi yürütebilmemiz için Noter Onaylı Vekâletname

Bulgaristan’da Temsilcilik Açma dolayısıyla D Tipi Vize nasıl alınır?

Yatırımcılar Bulgaristan'da Temsilcilik kurmadan dolayı D Vize başvurusu yapabiliyor. Bunun 
 için tarafımıza ulaştırılması gereken evraklar şunlar: 
1 - Vize takip belgesi 
2 - Ticaret kaydı (Reşenie)
3 - Ticaret odası kayıt sertifikası (Sertifikat)
4 – Bulgaristan’da en az 2400 Euro bakiyesi olan banka hesabına ait döküm 
5 – Son 6 ay içinde çekilmiş biometrik fotoğraf 
6 - Apostilli sabıka kaydı (adliyelerden alınır)
7 - Bulgaristan kira kontratı (Bulgaristan noter onaylı)
8 - Pasaport (en az 2 yıl geçerli)
9 - Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile bilgilerini içerir, kaşe ve imzalı)
10 - Bulstat numarası yazısı (Sertifikat ve Reşenie'de Bulstat numaranız yazılmış ise bu evrak istenmemektedir)

Bulgaristan'da Temsilcilik Açma Yoluyla Oturum Alma Aşamaları 

1- Yukarıda bulunan belgeleri ve vekâleti tarafımıza teslim ettiğiniz gün işlemleriniz başlayacak.
2- Bulgaristan'da şirketinizin temsilciliği kurulacak. Bulgaristan Oturum İzni alacak kişiye verdiğiniz vekâlet ile adına banka hesabı ve kira kontratı yapılacak.
3- Temsilcilik üzerinden Bulgaristan İstanbul Başkonsolosluğuna D Tipi Vizesi için başvuru yapılacak. Bulgaristan D Tipi Vize başvurularınızın 30 iş gününde sonuçlanmaktadır.
4- Bulgaristan'a giderek alınan Bulgaristan D Tipi Vize ile Bulgaristan Sofya Yabancılar Şubesine gidilerek Bulgaristan Oturum Kartı başvurusunda bulunulacak.
5- Bulgaristan Oturum Kartı başvurusundan 15 gün sonra ''kart alabilirsiniz'' cevabı gelir ve Bulgaristan Oturum Kartı için Biometrik Bilgileriniz (resim, parmak izi) alınır. Bulgaristan Oturum Kart başvurusu yapıldıktan 2 iş gününde ise Bulgaristan Liçna Kartı alınır.
Türkiye’deki herhangi şirketin Bulgaristan’da temsilciliğini tescil etmek için gereken belgeler:
 - Bulgaristan’daki temsilciliğinin kurulması ile ilgili Türkiye’deki şirketin Ortaklar Toplantısı Kararı 
- Şirketin kuruluşu yapılmış Türkiye’deki Ticaret Sicili Memurluğundan alınacak sicil tasdiknamesi 
 - Ticaret odasından Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet belgesi)
- Temsilciliği yönetecek olan kişinin imza beyannamesi