D Vize - BG Şirket Sahiplerine

D Vize - BG Şirket Sahiplerine

Şirket Sahiplerine Bulgaristan Oturum İzni 

 
Emekliler ve öğrenciler için komşu ülke ve yakın olduğu için tercih edilen Bulgaristan, iş verenler ve yatırımcılar içinde cazibe merkezi konumunda. Özellikle Bulgaristan’ın AB’ye üye olması ve Türkiye’ye karayolu bağlantısının olması iş hacmini büyütmek isteyen Türk şirketlerinin rotasını Bulgaristan’a çevirmesini sağlıyor. Bulgaristan hükümetinin ülkelerinde şirket kuran iş adamlarına Oturum İzni vermesi de ülkeye talibi arttırıyor. 
D Vize alarak Bulgaristan’a giden şirket sahipleri resmi kurumlara yaptıkları başvuru sonucunda önce Oturum Kartı ardından da Oturum İzni alabiliyor. Türk şirket sahiplerinin Bulgaristan’da Oturum İznine başvurmaları için öncelikle bu ülkede bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. O şartlar şunlar;
- Yüzde 100 Yabancı Sermayeli Şirket kurmak
- İş yerinde en az 10 Bulgaristan vatandaşını çalıştırmak 
- Vergi mükellefi olan şirket sahibinin vergi borcunun bulunmaması 
- İlgili kurumlara şirket kayıtlarını yaptırmalı ve faaliyet izinlerini almış olmalı. 
Bu şartları yerine getiren şirket sahipleri Oturum İzni başvurusunda bulunabiliyorlar. Bulgaristan resmi makamları 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık Oturum İzni verebiliyor. Şirketi nedeniyle Bulgaristan Oturum izni alan şirket sahipleri, eş ve çocuklarını da Aile Birleşimi Vizesi aracılığıyla ülkeye getirerek, birlikte yaşamaları için başvuru yapabiliyor. 
Şirket Sahiplerine Bulgaristan Oturum İzni Vizesi için hazırlanması gereken evrakların 3 aydan eski olmamasına dikkat edilmeli. Bulgaristan Konsolosluklarına ve Büyükelçiliğe evrakların orijinali ve aslı gibi noter tasdikli şekilde iki nüsha halinde sunulması gerekmektedir.
Şirket Sahiplerine Bulgaristan'da D Vize İçin Gerekli Evraklar 
1. Vize Başvuru Belgesi ( Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olmalı ) 
2. Son 3 ay içinde çekilmiş Biometrik Fotoğraf 
3. En az 2 yıl geçerliliği olan Pasaport 
4. Adli Sicil Kaydı ( Apostilli) 
5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış kaşeli ve imzalı) 
6. Bulgaristan’da açılan şirketin Faaliyet Belgesi (Udostovorenie za aktualno sıstoyenie)
7. Şirket sahibinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınmış belge (Lipsa na zadıljenie)
8. Şirkette en az 10 kişinin çalıştığına dair Bulgaristan Finans Bakanlığı’ndan alınan belge. ( Bu belgede 10 işçinin isimleri, işçilerin sigorta ödemesi, 10 işçinin raporu yer almalı) 
9. Şirketin bulunduğu adrese ait Kira Kontratı veya Tapu ( Noter onaylı ) 
10. Şirket adına ya da şirket sahibi adına açılmış 20 günden eski olmayan Bulgaristan Banka Hesap Dökümü ( En az 2500 Euro bakiye bulunmalı)