Nakliye Şirketi Kurma

Nakliye Şirketi Kurma

Değerli Ziyaretçilerimiz; 

www.bulgaristanvize.com adlı web sitemizi ziyaret edenler ‘Şirket Kurma’ bölümü tıkladıklarında Bulgaristan’da Limited ve Anonim şirket kurmak ve Nakliye Şirketi kurmak hakkında merak ettikleri tüm soruların cevaplarını bulabilecekler. 
 Bulgaristan’da Nakliye şirketinin kurulmasıyla ilgili hazırlanması gereken evraklar ve izlenecek prosedürler hakkında bilgileri web sitemizden öğrendikten sonra eğer şirket kurulumuyla ilgili uzman desteğine ihtiyacınız olursa Hermes Consulting’in deneyimli danışmanlarını arayabilirsiniz. Bize Vekâlet vermeniz durumunda işlemlerinizi sizin adınıza Bulgaristan’ da şirket kurulumu ile ilgili tüm aşamaları, kurulmuş olan şirkete Bulgar Nakliye lisansı alınması için gereken tüm işlemleri, araçlara alınması gereken Sigorta Poliçeleri ve TIR Karneleri de dâhil 1 ayda tamamlarız.
Web sitemizde sunacağımız bilgiler güncel olmakla birlikte size başvurularınız öncesinde bilgileri teyit etmenizi ve işlemlerinize başlamadan önce evraklarınızı kontrol etmenizi öneririz. 

Nakliye Şirketi Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar 

1 - Nakliye Şirketine ait Şirket Faaliyet Belgesi (Актуалноудостоверениезавписване в търговскиярегистър)
2 - Nakliye Şirketine ait Vergi Levhası (Копиенаудостоверениетозарегистрация в регистър БУЛСТАТ)
3 - Bulgaristan’ da kurulmuş olan Nakliye Şirketinin iflas etmediğini ve faaliyette bulunduğunu gösteren Bulgaristan noterinden tasdikli belge (Декларация, четърговецътне е в производствозаобявяване в несъстоятелност).
4- Nakliye Şirketine ait Muhasebe Bilançosu ve Gelir Tablosu(Справказафинансоватастабилност с приложеникъмнеядокументи)
5- Bulgaristan’ da Nakliye Şirketi kurma şartlarına uyma ve yeterlilik Beyannamesi (Noter Onaylı Olmalı ) (ДЕКЛАРАЦИЯ засъответствие с изискванетозаустановяваненатериториятанаРепубликаБългарияпочлен 5 отРегламент (ЕО) № 1071/2009). 
6- Şirkete ait kira kontratı ve ya Tapu Belgesi 
Nakliye Şirketine Müdür Olarak Atanan Kişinin Hazırlaması Gereken Evraklar
Bulgaristan’ da Nakliye Şirketinin kurulabilmesi için bu Nakliye Şirketinin başına gerekli Sertifika ve Yeterlilik Belgelerine sahip Müdür atanması şarttır. 
1 - Müdür olarak atanacak kişi adına düzenlenmiş ve son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydı (Свидетелствозасъдимостналицето, коеторъководитранспортнатадейност). 
2 - Bulgaristan’daki Nakliye Şirketinin başına atanacak kişiye, faaliyet ve operasyonları yönetme izni veren atamaya ait kararı da içeren Yetki Belgesi (Копиеотдоговоразаназначаваненалицето, коеторъководитранспортнатадейност)
3 - Nakliye Şirketinin başına atanacak kişinin Yeterlilik Belgesi (EU Üyesi ülkelerinin Ulaştırma Bakanlıklarınca ve ya Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş) (Копиеотудостоверениезапрофесионалнакомпетентност, издаденоналицето, коеторъководитранспортнатадейност (когатоне е издаденоот ИА „Автомобилнаадминистрация“, а откомпетентенорганнадругадържава – членканаЕвропейскиясъюз).
4 - Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı’ ndan Nakliye yapabilmek için Ruhsat (Лицензия) 
5- Nakliye Lisansı olan Litsenziya (Nakliye şirketinin sahip olduğu araç sayısı kadar çıkartılıyor) (броязавереникопияналиценза). 
6- Sigorta Poliçesi: Nakliye lisansı alındıktan sonra araçların taşıyacağı yükler sigortalanıyor. 
7 - TIR Karnesi
Bulgaristan’ da Nakliye şirketi kurulmasının avantajları
1 - 01.01.2007 tarihinden itibaren AB tam üyelik. 500 milyon tüketiciye sahip pazara giriş. 
2 - Bulgar Nakliye Filo araçlarının Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım.
3 - Avrupa - Asya ana ulaşım yollarının merkezinde bulunması.
4 - Avrupa’nın en düşük Kurumlar Vergisi Bulgaristan’ da %10.
5 - Sermaye artırımı vergisi % 0.
6 - Şirket hesabına KDV iadesi.
7 - Bulgaristan’ da kurulan şirket sayesinde Bulgaristan’da gayrimenkul edinme hakkı.
8 - Bulgar Vatandaşı şartı aramayan şirket yapılanma kanunları.
9 - Amortisman imkânı:
• Makine ve teçhizatta %30
• Yeni yatırım ve büyüme amaçlı yatırımlarda kullanılan yeni teçhizatta %50
10 - Düşük işletme maliyetleri.
11 - Ucuz ve kalifiye iş gücü.