Bulgaristan'da LTD Şirketi Kurma

Bulgaristan'da LTD Şirketi Kurma

Bulgaristan yer aldığı coğrafi konum sebebi ile Balkan’ların merkezinde yer almakta olup; Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle ticaretinde büyük önem taşımaktadır. Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir. Bu fonlar, Avrupa Birliği üyelerinin ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla finansman sağlayan; akıllı, sürdürülebilir, ve birleştirici büyümeyi hedefleyen “Avrupa 2020” stratejisi ile uyumlu beş temel fon hizmetini kapsamaktadır (bknz. Avrupa Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Uyum Fonu). AB üyesi olduğundan gümrük vergisinden de muaftır; ve Avrupa’da en düşük kurumlar vergisi Bulgaristan’dadır (%10 kurumlar vergisi - %5 gelir vergisi). Diğer Avrupa ülkelerine göre en düşük işgücü maliyeti de Bulgaristan’dadır.

Bulgaristan’ın en güzel ve en bakir tarafı şüphesiz el değmemiş topraklarının temizliği ve verimliliği; meyve-sebze ve bitkilerin benzersiz doğal koşullarda yetişme şansının bulunmasıdır. Bulgaristan’ın %50’si tarım arazisidir. Çok uluslu şirketler tarafından önemli derecede yapılan tatlıcılık, süt, gıda, ve içecek üzerine yapılan yatırımlar mevcuttur. Ülkedeki elverişli iklim koşulları ile tarım arazilerinin yüksek kalitesi, çok çeşitli kültürlerin yetiştirilmesine de olanak sağlamaktadır.

Bulgaristan, kendi bünyesindeki yatırımcılar ajansı tarafından teşvik yasası kapsamında bir çok yatırımcıya danışmanlık, hızlı idari prosedürler, şirkete özel idari hizmetler, mülkiyet haklarına ilişkin bazı ayrıcalıklar, yatırım projesi ihtiyaçları kapsamında çalışanların mesleki eğitimine finansal destek, yatırımın olduğu yere kadar alt yapı desteği gibi teşvikler sunmaktadır. 

Bunların yanı sıra Bulgaristan’a gelen yatırımcılarımızda çok sık karşılaştığımız bir diğer konu olan “Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç götürme” nin nasıl bir süreçten geçtiği hakkında da sizleri kısaca bilgilendirmek isteriz. Bulgaristan’dan Türkiye’ye araç getirmek ve hak sahibi olmak için; Bulgaristan’da yerleşik olarak tabir edilen gerçek veya tüzel kişiler, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son 12 ay içinde 185 günden uzun ve kesintisiz olarak Bulgaristan’da bulunmalıdır. Bu koşula uygun şahıslar yasa kapsamında geçici ithalat ile ülkemizde yabancı araç ile dolaşım sağlayabilir. Bulgaristan’da ikamet eden T.C. vatandaşları ve T.C. vatandaşlığı olmayanlar, Bulgaristan Devleti kayıtlarında kendi üzerinde tescilli bulunan Bulgaristan plakalı araçlarını bu düzenleme ile 2 yıl (730 gün) Türkiye sınırları içeresinde kullanabilmektedirler. 730 gün dolaşımda bulunmuş ve zamanı dolmuş araçlar yurt dışına çıkmalı; tekrar dolaşım hakkı alabilmeleri için en az 6 ay (185 gün) Bulgaristan’da kalmalıdır.

Bulgaristan’daki Şirket Türleri:

Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre şirket türleri: Limited Şirket, Anonim Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerdir. Bunların dışında, Bulgaristan’da ticari faaliyetler tek şahıs tacir, holding, şube, yabancı firma ticari temsilciliği ve kooperatif şeklinde de yürütülebiliyor. Bulgaristan’da şirket kurmak isteyen yatırımcılar en çok limited şirketi (EOOD veya OOD), anonim şirket (EAD veya AD), şubeler ve ticari temsilcilikleri tercih ediyor. Limited şirket (OOD) türünü genellikle daha küçük çaplı iş yapan firmalar tercih etmektedir. Yönetimi anonim şirketlere göre daha kolaydır. Ayrıca limited şirketlerde diğer ortağın üçüncü kişilere pay satışını engellemek de (şirket tüzüğüne hüküm koyarak) mümkündür. 
►Bulgaristan’da şirket kurulumu için gereken tüm işlemler 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Mahkeme, noter ve adli kayıtların yapılmasının ardından, 10-15 gün arası istatistik, vergi ve sigorta kaydı yaptırma işlemleri sürmektedir. 

 Bulgaristan’da Şirket Kurulumu İçin Gerekli Sermaye

Bulgaristan’da şirket kurmak için gerekli olan sermaye şirketin özelliğine göre ( Anonim, Limited) değişiklik göstermektedir. 
• Bulgaristan’da Anonim Şirketi kuracak Türk vatandaşlarının sermayesi 50 bin Leva’dır. ( Yaklaşık 25 bin Euro’dur.) 
• Bulgaristan’da Limited Şirketi kuracak olan Türk vatandaşlarının sermayesi ise 2 Leva’dır. 
Ancak 2 levalık bir sermaye ile kurulan şirket ile Bulgaristan’da oturum vizesi başvurusu yapmak istediğinizde sermayeniz zayıf hatta yetersiz bulunacağından oturum izniniz çıkmayabilir. Bunun için Bulgaristan’da şirket kurarken sermayenizin belli bir meblağının üzerinde olmasına dikkat edin.

 Bulgaristan'da Limited Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar:

1- Şirket bilgilerini içeren bir beyanname
2- Şirket kuruluş sözleşmesi
3- Şirkete yönetici ve ya hissedarlarının Pasaport Fotokopileri: (Eski Pasaportların 3; 4; 5; 6 ve 60 sayfaları. Yeni pasaportların fotoğraflı sayfası.) 
4- Şirketin faaliyet alanını gösteren hissedar kararları
5 - Bulgaristan’ da kurulacak şirketin hissedarları arasında sermaye paylaşımı kararı
6 - Bulgaristan’ da kurulacak şirkete birden fazla yönetici atanacak ise Yönetim ve İmza şeklinin belirlenmesi
7 - Şirket yöneticilerinin Noter tasdikli Görev Kabulü ve İmza Sirküleri.
8 - Bulgaristan’da kurulacak olan şirketin sermaye bildirimi: ( 2 Leva. Bu para şirketin kuruluş kararı ilan edilene kadar banka hesabında bloke ediliyor. Karar açıklandıktan sonra bankadaki para şirket tarafından kullanılabiliyor.)
9- Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet kurumlarından alınması gerekli lisans ve izinler
10- Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge
Limited şirket kuruluşu için başvuru esnasında 160 Leva ticaret siciline kayıt ve 50 Leva şirket adı alma ücreti tahsil edilmektedir.

 Bulgaristan'da Anonim Şirket Kurmak 

Bulgaristan’da anonim şirket (AD) minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50,000 Leva olması gerekmektedir. Anonim şirketlerin (AD) yönetimleri yapıları gereği daha karılıktır. Ancak bu tür şirketler sermayelerini daha geniş kitlelere ulaşarak artırabilmektedir. 
Bulgaristan’da Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 
1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
2. Tüzük, kuruluş sözleşmesi 
3. Düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
4. Hissedar tüzel kişinin yetkili organının Anonim Şirkette yer alma kararı
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
6. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu’ndaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı
7. Genel Kurulun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
8. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
9. Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve beyannameler
10. Şirket temsilcilerinin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
11. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
12. Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50 000 leva)

Bulgaristan'da Şirket Kurmak için Uzman Danışmanlık Hizmeti

Şirketimiz yerli yabancı her türlü yatırımcının muhasebe işlemleri, şirket kurulumu ve kurulum esnasında gerçekleşmekte olan her türlü idari işlemler, şirket temcilciliği kurma, puantaj ve personal bordosu hazırlama, vergi danışmanlığı, ihtiyaç dahilinde bankalarla olan mali işleri sizler adına yürütme, isteğe bağlı her türlü sözleşme ve anlaşma hazırlama; yine ihtiyaç dahilinde şirketinizin yönetimine ilişkin analiz ve raporları düzenleme gibi şirket odaklı her türlü yatırımcının baştan sona her konuda her türlü desteğin sağlanması. Yatırımcıların, ya da her hangi bir konuda bizden destek almış olan danışmanların, ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanması. Sofya ve Plovdiv başta olmak üzere bir çok şehirden ve aynı zamanda Almanya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılara da şirketleri hakkında her türlü yardımın sağlanması konularında uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir.

Ücret tarifesi; müşterimizin bütçesini sarsmayacak şekilde ve diğer şehirlere oranla çok daha uygun koşullarda düzenlenmiş olup; müşteri memnuniyetinin önceliğimizdir. KDV’li şirketlerde muhasebe işlemleri 150 Leva’dan başlamakta olup; şirket hacminize ve faturalarınıza göre değişkenlik göstermektedir. Noter işlemerinde gereken tercümanlık hizmetlerinden ücret alınmamaktadır. Bankacılık işlemlerini danışmanlarımız ile gerçekleştirmek istediğinizde ise 20 Leva gibi cüzzi bir rakam ödeme yapıyorsunuz. Detaylı bilgi için sizleri ofisimize davet ederek danışmanlarımızla görüşmenizi rica ederiz.
 
Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde bulunan şirketimiz ile tüm Bulgaristan'a hizmet sağlanmakta ve kurulumunu gerçekleştiriğimiz işletmenizin tüm yasal işlemlerini buradan takip etmekteyiz. 

 

Danışmanlık Hizmeti için Bize Ulaşabileceğiniz İrtibat Bilgileri

Adife Hanım

Tel: +359 89 919 9631