Bulgaristan'da LTD Şirketi Kurma

Bulgaristan'da LTD Şirketi Kurma

Bulgaristan’daki Şirket Türleri:

Bulgaristan Ticaret Kanunu’na göre şirket türleri: Limited Şirket, Anonim Şirket, Kollektif Şirket ve Komandit Şirketlerdir. Bunların dışında, Bulgaristan’da ticari faaliyetler tek şahıs tacir, holding, şube, yabancı firma ticari temsilciliği ve kooperatif şeklinde de yürütülebiliyor. Bulgaristan’da şirket kurmak isteyen yatırımcılar en çok limited şirketi (EOOD veya OOD), anonim şirket (EAD veya AD), şubeler ve ticari temsilcilikleri tercih ediyor. Limited şirket (OOD) türünü genellikle daha küçük çaplı iş yapan firmalar tercih etmektedir. Yönetimi anonim şirketlere göre daha kolaydır. Ayrıca limited şirketlerde diğer ortağın üçüncü kişilere pay satışını engellemek de (şirket tüzüğüne hüküm koyarak) mümkündür. 
►Bulgaristan’da şirket kurulumu için gereken tüm işlemler 20 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Mahkeme, noter ve adli kayıtların yapılmasının ardından, 10-15 gün arası istatistik, vergi ve sigorta kaydı yaptırma işlemleri sürmektedir. 

 Bulgaristan’da Şirket Kurulumu İçin Gerekli Sermaye

Bulgaristan’da şirket kurmak için gerekli olan sermaye şirketin özelliğine göre ( Anonim, Limited) değişiklik göstermektedir. 
• Bulgaristan’da Anonim Şirketi kuracak Türk vatandaşlarının sermayesi 50 bin Leva’dır. ( Yaklaşık 25 bin Euro’dur.) 
• Bulgaristan’da Limited Şirketi kuracak olan Türk vatandaşlarının sermayesi ise 2 Leva’dır. 
Ancak 2 levalık bir sermaye ile kurulan şirket ile Bulgaristan’da oturum vizesi başvurusu yapmak istediğinizde sermayeniz zayıf hatta yetersiz bulunacağından oturum izniniz çıkmayabilir. Bunun için Bulgaristan’da şirket kurarken sermayenizin belli bir meblağının üzerinde olmasına dikkat edin.

 Bulgaristan'da Limited Şirketi Kurmak İçin Gereken Evraklar:

1- Şirket bilgilerini içeren bir beyanname
2- Şirket kuruluş sözleşmesi
3- Şirkete yönetici ve ya hissedarlarının Pasaport Fotokopileri: (Eski Pasaportların 3; 4; 5; 6 ve 60 sayfaları. Yeni pasaportların fotoğraflı sayfası.) 
4- Şirketin faaliyet alanını gösteren hissedar kararları
5 - Bulgaristan’ da kurulacak şirketin hissedarları arasında sermaye paylaşımı kararı
6 - Bulgaristan’ da kurulacak şirkete birden fazla yönetici atanacak ise Yönetim ve İmza şeklinin belirlenmesi
7 - Şirket yöneticilerinin Noter tasdikli Görev Kabulü ve İmza Sirküleri.
8 - Bulgaristan’da kurulacak olan şirketin sermaye bildirimi: ( 2 Leva. Bu para şirketin kuruluş kararı ilan edilene kadar banka hesabında bloke ediliyor. Karar açıklandıktan sonra bankadaki para şirket tarafından kullanılabiliyor.)
9- Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet kurumlarından alınması gerekli lisans ve izinler
10- Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge
Limited şirket kuruluşu için başvuru esnasında 160 Leva ticaret siciline kayıt ve 50 Leva şirket adı alma ücreti tahsil edilmektedir.

 Bulgaristan'da Anonim Şirket Kurmak 

Bulgaristan’da anonim şirket (AD) minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50,000 Leva olması gerekmektedir. Anonim şirketlerin (AD) yönetimleri yapıları gereği daha karılıktır. Ancak bu tür şirketler sermayelerini daha geniş kitlelere ulaşarak artırabilmektedir. 
Bulgaristan’da Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar 
1. Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
2. Tüzük, kuruluş sözleşmesi 
3. Düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
4. Hissedar tüzel kişinin yetkili organının Anonim Şirkette yer alma kararı
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
6. Tüzel kişinin Yönetim Kurulu’ndaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı
7. Genel Kurulun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
8. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
9. Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve beyannameler
10. Şirket temsilcilerinin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
11. Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
12. Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50 000 leva)