Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu

Bulgaristan Vatandaşlığı Almak

Bulgaristan vatandaşlığı almak için yerine getirilmesi gereken koşullar bulunmaktadır. Eski göçmenler için  vatandaşlık prosedürleri göç edilen yıla göre değişiklik gösterir. Göçmen olmayan kişiler ise birkaç yolla vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanabilir. Bunlar, anne ya da babadan, evlilik ve yatırımdır. Evlilik ya da yatırım yoluyla vatandaşlık almaya hak kazanabilmek için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek, mülakatları ve sınavları geçmek gerekir. Ancak tüm şartlar yerine getirilse bile vatandaşlığa kesin kabulün bir garantisi olmamaktadır.

Başvuru işlemlerini başlatacak kişi göç eden kişinin bir alt soyu ise önce Türkiye’deki Nüfus Müdürlükleri’nden en üst soya dair nüfus kayıtları alınmalı ve kaymakamlık/valilikten tarafından apostillenmelidir. Başvuru sahibinin ayrıca, nüfus kaydı, sabıka kaydı, sağlık raporları, doğum ve ölüm belgeleri, İsim Denklik Belgesi, evlatlık ilamı ve Muhaceret Belgesi’ni kaymakamlıktan apostilletip, danışmanlık hizmeti aldığı kurumlara göndermesi gerekir.

Başvuru sahibinin Bulgaristan’daki doğum tarihi ile Türkiye’deki resmi belgelerindeki doğum tarihi aynı değilse; kütüğe kayıtlı olduğu il-ilçe-köye veya kasabanın muhtarından Bulgaristan doğum belgesi alınmalıdır. Bu belge ile Türkiye’deki doğum tarihleri de mahkeme yoluyla düzeltilebilir. Hermes Consulting olarak doğum belgesi çıkarma işlemlerinizi vekalet vermeniz halinde sizler adına tamamlamaktayız. Bulgaristan'da bulunan ekibimizle koordineli bir şekilde çalışarak doğum belgesi çıkartma işlemlerinizi yürütmekteyiz. Bunun için tarafımıza isim denklik belgesi, muhacir belgesi, tabiiyet beyannamesi, göç eden kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği, göç eden kişi ölmüş ise ölüm kayıt örneği, bilgi formu ve vekalet göndermeniz yeterlidir. İşlemlerinizi firmamız vasıtasıyla yürütmeye karar verdiğinizde vekalet örneğini sizlerle paylaşmaktayız. Vekaletin de noter onaylı ve apostilli olması gerekir. 

Göç eden kişinin doğum belgesi çıkartıldıktan sonra doğum tarihlerindeki farklılıklar Türk mahkemelerinde düzelttirilir. Tashih davası sonuçlandıktan sonra Bulgaristan vatandaşlığı sorgulama aşamasına geçilir, kişinin Bulgar vatandaşı olup olmadığı sorgulanır ve eğer vatandaş çıkarsa evraklarını tamamlayıp Bulgaristan Adalet Bakanlığına vatandaşlık başvurusu yapar.

Sorgulama sonucunda çıkan sonuca göre kişinin hangi prosedüre göre işlemlerinin yürütüleceği belli olur. Bazı durumlarda işlemler daha kısa sürerken bazı durumlarda ise uzun sürer. Bu tamamen sorgulama sonucunda gelen cevaba göre şekillenir. Göç eden kişi vatandaşlık sorgulaması sonucunda 'Vatandaşıdır, Vatandaşı Değildir' cevaplarından birini alır ve çıkan cevaba göre tekrar vatandaşlığa iade süreci başlar. Bulgaristan Vatandaşlığı hakkında dahah fazla bilgi almak için sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşlığı Almanın Şartları

1949- 1951 ve 1968 -1978, 1989- 1990 yılları arasında göç etmiş kişilerin Bulgar vatandaşlığı almasının şartları başvuru yapan kişinin göç ettiği yıla ve kişisel durumuna göre farklılıklar gösterir. Örneğin 1989 ve sonrasında Türkiye'ye göç etmiş kişiler vatandaşlıklarını kaybetmedikleri için hemen pasaport ve liçna karta başvurularını yapabilirken, 1949-51, 1978 göçmenleri, vatandaşlık sorgulama işleminden çıkan sonuca göre işlemlerini başlatabiliyor. Kişinin hangi yoldan vatandaşlığını geri alacağı vatandaşlık sorgulama işlemlerinden sonra belli olmaktadır.

  • Vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için öncelikli şart, başvuran kişinin Bulgaristan’da 5 yıl süresiz oturma iznine sahip olmasıdır. Bu sürenin 3 yılını doldurduktan sonra kişi önce oturum iznini kazanmış olur, ardından vatandaşlık başvurusu hakkına kavuşur.
  • Kişinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması da öncelikli şartlardan biri.
  • Bulgar vatandaşlığına başvuruda bulunanlardan Bulgarcayı bildiğine dair Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı belge isteniyor.
  • BG’ de geçimini sağlayacak bir işe sahip olması da şartlardan biri
  • Ayrıca kişi vatandaşlık için başvuru amacı ne olursa olsun beyan ettiği bilgileri kanıtlamalıdır.
  • 18 yaşını dolduran Bulgar vatandaşlığına şahsi başvuru yapabildiği gibi, reşit olmayanların başvuru yapması için önce anne-babasından birinin vatandaşlık alması gerekmektedir.
  • 18 yaşının altındaki başvurularda anne ve babanın izni beyan edilmeli.
  • Anne –babadan birinin Bulgar vatandaşı olması halinde kişi Bulgaristan vatandaşlığına geçebilir, ama iki ebeveyninden yazılı izin alması gerekmektedir. Bu izin olmadan vatandaşlık alınması söz konusu değildir.
  • Başvuru sırasında istenen belgelerin orijinal, apostilli, Bulgaristan’daki tercümanlar aracılığıyla Bulgarcaya çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olması gerekiyor.

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar

Bulgaristan vatandaşlığına başvuru yapmak için hazırlanması gereken evraklar kişinin göç ettiği yıla ve kişisel durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce evraklarla ilgili vatandaşlık başvurusu için hizmet veren merkezlerden destek almanızı tavsiye ederiz. Deneyimli müşteri temsilcilerimize vekâletname verdiğinizde evraklarınızın takibini sizin adınıza biz yürütebiliyoruz. 

Vatandaşlık başvurusu için her kişinin izlemesi gereken yol farklıdır. Kimi, vatandaşlık sorgulama işlemi bile yaptırmadan kimlik ve pasaport çıkarabiliyorken (1989 ve sonrası göçmenler) kimi de vatandaşlık sorgulaması yapıldıktan sonra çıkan sonuca göre planlamasını yapmaktadır. Aşağıda yer alan evraklar genel çerçevesiyle en son aşamadaki Bulgar Adalet Bakanlığına vatandaşlık için yapılan müracaatta geçerli olan evrak listesidir. Bunun öncesinde sorgulama sonucunda kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı anlaşılırsa d vize alarak ülkeye gitmesi ve oturma izni alması gerekir. Oturum izni için hazırlamak zorunda olduğu evraklar konusunda müşteri temsilcilerimizde destek alabilirsiniz. Başvurunuzun şekline göre farklı evraklar sunmanız gerekebilir. Dolayısıyla yanlış/eksik evrakla başvuru yapılmaması için alanında uzman müşteri temsilcilerimizden yardım isteyebilirsiniz.

Bulgar vatandaşlığı için genel olarak istenen evraklar ise şöyle:

1. Dilekçe (Bulgar dilinde yazılmalı)

2. Bulgar Noter onaylı Doğum Belgesi

3. İsim Denklik Belgesi

4. Bulgarca yazılmış ayrıntılı öz geçmiş (14 yaşından küçük olanlar için anne ve baba da özgeçmiş gönderir)

5. Anne ya da babasının Bulgar vatandaşı olduğunu, Bulgar vatandaşı olarak öldüğünü gösteren belge.

6. Evlatlık olanlar için evlatlık işleminin gerçekleştiği belge ile ebeveynlerinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösterir belge.

7. Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan başvuranın Bulgarca yeterliliğini ya da Bulgaristan’da yüksek öğrenim gördüğünü kanıtlayan noter tasdikli belge.

8. Sabıka kaydı. (Bu belge hem Bulgar hem Türk makamlarından alınmalı. Türkiye'den alınan sabıka kaydında "Bulgar vatandaşlığı için" yazmalıdır. Ayrıca başvuru yapan kişi üçüncü bir ülkenin vatandaşı ise o ülke makamlarından da bu belge istenmeli.)

9. Başvuru yapan kişiye ait sağlık raporları. ( "Bulgar vatandaşlığı için" ibaresi yer almalıdır. 

10. Biometrik fotoğraf

11. Bulgaristan’da açılmış banka hesabına ait hesap özeti

12. Bulgaristan’da devamlı oturulacağına dair Bulgaristan noterinden alınan tasdikli Taahhütname.

13. Bulgaristan’da oturulacak yerin Kira Kontratı

14. Vatandaşlık için Bulgar makamlara ödenen harç parasının makbuzu. (Bu ücret aldığınız vatandaşlık hizmetini kapsamamaktadır.)

Bulgaristan Vatandaşlığı Başvurusu Sonuçlanma Süresi

Bulgaristan vatandaşlık başvurusu için istenilen tüm evrakların hazırlanması uzun bir zaman alabileceği gibi başvurunun değerlendirilip sonuca bağlanması da uzun sürebilir. Vatandaşlık başvurusunun ardından sonuçlanma işlemleri 15-16 ayı bulabilmektedir. Bu süre başvuru amacı ve kişinin özel koşullarına göre değişmektedir. Vatandaşlık başvurusu için istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının sonuçlanma sürecini etkilediğini unutmayın.

Başvurunuzu uzman desteği almadan yapmanız durumunda başvurularda yasal yolları ihmal etme riskiniz olabilir. Böyle durumlarda hak mahrumiyetlerine uğranabilir ve süreç uzayabilir. Eğer vatandaşlık başvuru işlemleriniz için profesyonel hizmet ve destek almak isterseniz Hermes Consulting ofislerimize uğramanız yeterli. Durumunuza uygun olarak sürecinize ışık tutuyor ve nasıl ilerlemeniz gerektiği hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Güncel vatandaşlık prosedürleri ve daha birçok konu hakkında fikir almak için iletişim numaralarımızdan mesai saatleri içinde bizlere ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Masraflar

Bulgaristan vatandaşlık vizesinde masraflar hazırlanacak olan evrakların sayısına göre değişir. Hizmetler için aracı kuruma ödenen avans ücretleri, Türkiye ve Bulgaristan’da yapılan masraflar için kullanılır. Mesela, Bulgaristan resmi makamlarından alınan belgelerin çevirisi, her sayfanın tasdik edilmesi gibi. Bu süreçte resmi harç ve tasdik işlemlerine ait masraflar da çıkabiliyor. Vatandaşlık için tüm belgelerin hazır olduğunda işlemlerinizi yürüten danışmanlık şirketi size toplam masraflarınızla ilgili detaylı bilgi verir. Bu masraflara tercüme, tasdik, harç, posta, danışmanlık ücreti ve KDV dâhil edilir.