TEMSİLCİLİK AÇMA

TEMSİLCİLİK AÇMA

Bulgaristan'da Temsilcilik Açma 2017 

2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan, yabancı sermayeye en fazla değer veren ülkeler arasında gösteriliyor. Bulgaristan’a yatırım yapan şirket sahiplerine ülkeye sağladıkları yatırımlardan dolayı özel olarak tanınan D Vize ( Oturum İzni) yatırımcıların rotalarını bu ülkeye çevirmelerine neden oluyor. Yabancı yatırımcılar, şirketlerinin uzantılarını ve bayiliklerini Bulgaristan’a taşıyor. 

Bulgaristan Yabancılar Kanunu’nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’ de yayımlanarak 27.06.2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre, yabancı firmalara ticari temsilcilik açma taleplerinden önce en az 1 yıl aktif faaliyet gösterme zorunluluğu getirildi. Firmalar bu koşulu yerine getirdiğine dair delilleri sunduğu takdirde ticari temsilcilik açma başvurusunda bulunabilecekler. 

Firmalardan başvurusu sırasında, 1 yıllık faaliyetlerini hizmet veren bankanın referans mektubuyla kanıtlamaları istenecek. Firmalar ticari temsilcilik açma başvurusu sırasında, “ Noter tasdikli önceki takvim yılına dair bilanço ve gelir-gider raporu, yabancı firmanın önceki yıla ait ekonomik göstergeleri ve mali sonuçlarını gösteren Beyanname, ilgili firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden alınmış vergi borcu olmadığını gösteren belge, ticari firmanın açılma nedenini ve görevlerini içeren bir yazı, yıllık programları ve ticari firmanın açılacağı yere ait kira sözleşmesi ya da tapu” gibi belgelerin sunulması talep edilecek. 

Bu belgelerin sunulmasına istinaden Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ticari firmaya yönelik hazırlayacağı sertifikada, “Bulgaristan Yabancılar Kanunun 24.md.1.f.6.bendindeki hususlar yabancı firma tarafından ispat edilmiştir" ifadesine yer verecek. Bu ifade sadece Bulgaristan’da uzun vadeli oturum izni başvurusu yapan firmaların temsilcileri ile ilgili sertifikalara dâhil edilecek. Oturum amaçlı istenmeyen sertifikalarda bu ifade yer almayacak. 

Eğer yabancı vatandaşa uzun vadeli oturum başvurusunda ibraz edilmek üzere düzenlenen Sertifikada böyle metin yoksa zorunlu belgelerin sunulmadığı anlamına gelecek. 

www.bulgaristanvize.com adlı web sitemiz; Bulgaristan devletinde Temsilcilik Açma prosedürleriyle ilgili 2017 yılındaki son kanun değişikliklerini ve gerekli evrak listesine dair güncel bilgileri içerir. 


Her ne kadar sitemizdeki bilgiler güncel olsa da Bulgaristan’da yatırım yapmayı düşünen kişilerin bilgilerin güncelliğini kontrol ederek evraklarını hazırlamalarını ve planlamada bulunmalarını tavsiye ediyoruz. 

Neden Bulgaristan'da Temsilcilik Açmalı!

Bulgaristan, Türk şirketlerinin ürünlerinin AB pazarlarına girişinde ‘köprü’ veya ‘giriş kapısı’ rolü oynamaktadır.

Türk şirketleri Bulgaristan’da AB fonlarından yararlanabilmektedir.

2007 yılında AB’ye üye olan Bulgaristan, üyelik sayesinde alım gücü yüksek olan 500 milyon tüketicisi olan bir Pazar girişine sahiptir.

Avrupa’nın en düşük Kurumlar Vergisi (%10) uygulayan ülkelerinden biri olan Bulgaristan’da işletmelere vergi ve KDV muafiyetleri sunuluyor.

Sermaye artırımı vergisi %0. Yatırımcıların lehine olan esnek işgücü yasaları mevcut.

Ucuz ve kalifiye iş gücü sunması da yatırımcıya cazip geliyor. Bulgaristan, lojistik açısından önemli bir noktadır. Ülkenin dört ana havaalanı, iki ana deniz limanı ve Tuna nehri üzerinde çok sayıda limanı bulunmaktadır. 

İşsizlik oranı, Bulgaristan genelindeki işsizlik oranının % 35’inin üzerinde olan Belediyelerde kurulan imalat sanayi işletmelerinde belli koşullar yerine getirildiği takdirde kurumlar vergisinden muafiyet söz konusu olabilmektedir. Bahse konu Belediyelerin listesi her yıl Maliye Bakanlığı internet sitesinde (www.minfin.bg) yayınlanmaktadır.

Ayrıca Doğu Avrupa ülkeleri arasında Gayri Safi Milli Hasılaya oranlandığında en fazla Doğrudan Yatırımın yapıldığı ülke Bulgaristan’dır. Avrupa Birliği’ndeki en düşük operasyonel maliyetlerde Bulgaristan’da.

Çifte vergilendirmeyi önlemeyi öngören 58 adet çift ve çok taraflı uluslararası antlaşmaya imza atmış bir ülke. Yabancı yatırımların korunmasını ve teşvik edilmesini öngören 56 adet çift ve çok taraflı uluslararası antlaşması mevcut.

Bunlara ek olarak, makine ve teçhizatta %30, yeni yatırım veya büyüme amaçlı yatırımlarda kullanılan yeni teçhizatta %50, yazılım ve donanımda ise %50 yıllık amortisman imkanı sunuyor.

5 milyon Euro’nun üzerinde ve 50 kişiye istihdam yaratan yatırım projelerinde donanım ithalatında 2 yıl süreyle KDV muafiyeti söz konusudur. • Bilgisayar ve yeni üretim makinalarında amortisman süresi 2 yıldır.Şirket hesabına KDV iadesi, büyük çaplı yatırımlar için altyapı sübvansiyonu, 5 milyon Avro üzerindeki yatırımlar için teçhizat ithalatında KDV muafiyeti imkanı da var. 


 
- Yatırımcılar Bulgaristan’da kurulan ve mülkiyeti %100 oranında yabancı kökenli olan şirket aracılığıyla gayrimenkul edinebilme olanağına kavuşuyor. Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan ana ulaşım arterlerinin merkezinde bulunuyor.