18 yaşından küçük kişiler için Bulgaristan vize işlemleri...

18 yaşından küçük kişiler için Bulgaristan vize işlemleri...

Bulgaristan seyahatlerini 18 yaşından küçük çocukları ile birlikte geçirecek olan kişiler bu seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için hem anne hem de baba tarafından imzalanmış, noter onaylı muvafakatname belgelerini başvuru evrakları arasında konsolosluğa ibraz etmek zorundadırlar. Muvafakatname orijinal olarak başvuru evrakları arasında bulundurulmalıdır.